Forum bylo založeno za účelem diskuse mezi návštěvníky a čtenáři serveru Běháme.cz. Každý může položit svůj dotaz prostřednictvím funkcí tohoto fora nebo jen reagovat na již založené diskuze. Pravidla: Pište slušně a česky, nepoužívejte vulgární výrazy a vyhněte se taktéž cizím výrazům nebo je řádně vysvětlete. Do příspěvků nevkládejte komerční texty s odkazy. Jakákoliv inzerce a reklama je zakázaná. Chovejte se slušně, jakékoliv napadání členů této diskuse, bude potrestáno blokací či vymazáním účtu. Pište slušně, snažte se používat diakritiku a nikdy nepiště se zapnutým Caps Lock, hůře se to čte. Platí zde všechny správné zásady každého slušného fora. Forum je moderované. Moderátoři mohou mazat či editovat příspěvky ostatních uživatelů, pokud jejich obsah bude v nesouladu s všeobecnými pravidly tohoto fora.